Buz Hokeyi Hakkında

Son Güncelleme: 2 Haziran 2012 - 6:48 0 Yorum Yazar:

Buz Hokeyi 1Buz Hokeyi adından da anlaşılacağı gibi buzun üzerinde iki takımla oynanan bir spor veya oyundur. Oyuncular hokey patenlerini giyip hokey sopalarıyla diski (pakı) kontrol etmeye çalışırlar. Oyuncular diski (pakı) kaleye sokarak sayı bulurlar. Takımda biri kaleci olmak üzere altı oyuncu molasız oynar. Aslen bir takımda 20’den fazla oyuncu vardır. Bir oyuncu kuralları ihlal ederse hakem ceza olarak takımı bir süreliğine 5 kişiyle oynatır.

Buz hokeyi konusunda Kanada, Rusya, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Slovakya hakimdir. Dünyadaki en iyi oyuncuların çoğu NHL’dendir (Ulusal Hokey Ligi). Yılın sonunda Stanley Kupası’nı kazanmaya çalışırlar. Kuzey Amerika’da kadınlar Bayanlar Ulusal Hokey Ligi ve Bayanlar Batı Hokey Ligi’nde oynar. Kuzey Amerika ve Avrupa’da erkekler hokeyi kadınlar hokeyinden daha popülerdir. Olimpiyatlarda hokey hem kadınlar hemde erkekler tarafından oynanır. Buz hokeyi 19. yüzyılda Kanada’lı güverteciler tarafından bulunmuştur. NHL 1917’de başlamıştır. 2007 itibariyle doğu-batı konferansı adlarıyla 15’lik iki ligi vardır.

 Hakemlere kötü davranış ve diğer kötü davranışlar:

NOT: Bu kuralın uygulamasında, hakemin kötü davranış veya küçük oturma cezası verme arasında inisiyatifi vardır. Ancak hakemin ilke olarak, oturma sıralarında veya yakınında ama buz dışında olan bir ihlal için ve oynamayan oyuncular ve kimseler için bir küçük oturma cezası vermesi beklenir. Kötü davranış cezası, buzda veya ceza sıralarında olan ve hakemin rahatça kimin yaptığını ayırt edebileceği durumlarda verilir.

a) Oyun sırasında hakemlerden herhangi birinin kararını tartışan veya karsı gelen veya rakip oyuncuya ceza verilmesi için dalan (kendini fırlatan) oyuncuya sporculuk dışı davranıştan dolayı bir küçük ceza verilir. Eğer oyuncu bu tartışma veya karşı gelmeyi sürdürürse, sırası ile bir kötü davranış ve oyun kötü davranış cezası verilir.

b) Eğer bir oyuncu aşağıdakilerden birini yaparsa, takımına bir küçük oturma cezası verilir:

1. Ceza aldıktan sonra, hakemin uyarısına rağmen doğrudan ceza sıralarına ya da soyunma odalarına gitmezse,

2. Buz dışındayken, herhangi bir kimse ve özellikle hakemlerden birinin adını kullanarak, ahlak dışı, terbiyesiz ve aşağılayıcı sözler söyler ve/veya bu anlama gelecek hareket yaparsa,

3. Buz dışındayken, hakem, çizgi hakemi, zaman hakemi veya kale hakemlerinden biri ya da bazılarının görevine karışıcı şekilde konuşur veya davranışlarda bulunursa.

c) Aşağıdakileri yapan oyuncuya bir kötü davranış cezası verilir:

1. Buz içinde, oyun başlamadan evvel veya oyun sırasında veya oyun bitiminde, herhangi bir kimse için ahlak dışı, terbiyesiz ve aşağılayıcı sözler söyler ve/veya bu anlama gelecek hareket yaparsa, (oyuncu oturma sıralarının yakınında olması dışında- bknz. (b)2. Madde)

2. Pakı almaya giden herhangi bir hakem, pakı almaktayken, kasten paka vurarak almasını önlerse.

3. Herhangi bir malzemeyi kasten buz dışına fırlatırsa, (sopa dışında: sopa için kural 633 (c)’ye [sopa fırlatma] bakınız)

4. Yan duvarlara (bordlara) sopası veya başka malzemeyle vurursa,

5. Katıldığı ve ayrılmış bir kavga veya itişme sonrasında derhal ceza sıralarına gitmeyip, buza düşmüş malzemesini alma bahanesiyle buzda durursa. Eldiveni, sopası v.b. ceza sırasına bir takım arkadaşı tarafından getirilecektir.(bu kötü davranış cezası, alacağı diğer cezalara ek olarak verilir.)

6. Rakip oyuncu(lar)ı ceza almaya sevk edecek davranışları (tehdit, küfür, çirkin davranış ve benzerleri), hakemin bir uyarısını almasına rağmen sürdürürse,

7. Ceza sıralarında yerini almak için olmasının dışında hakem, çizgi hakemi, zaman hakemi, ceza kutusu görevlileri, sayı hakemi veya anons hakemi ile konuşurken, hakem sahasına girmeye teşebbüs eder veya içinde durmayı sürdürürse.

d)

1. Herhangi bir hakeme kasten elleriyle veya sopasıyla dokunan; elleriyle, sopasıyla veya vücuduyla tutan veya iten, çelme takan, vücut şarjı yapan, sopasıyla vuran, sopa savuran, arkadan iten veya benzeri hareketleri yapan oyuncuya bir kötü davranış veya büyük kötü davranış cezası verilir.

2. Sopasını saha dışına fırlatan bir oyuncuya bir kötü davranış veya oyun kötü davranış cezası verilir -Kural 633(c) sopa fırlatma

3. Hakem tarafından dur uyarısı almasına rağmen, karıştığı bir kavgayı sürdüren veya sürdürmeye yeltenen, veya bir çizgi hakeminin görevini yapmasına engel olan bir oyuncuya, hakemin kararına göre bir kötü davranış veya bir büyük kötü davranış cezası verilir.

e) Aşağıdakilerden birini yapan oyuncuya oyun kötü davranış cezası verilir:

1. Daha evvel kötü davranış cezası aldığı bir eylemi yapmayı sürdürürse,

2. Buzda veya ringin herhangi bir yerinde, oyundan evvel, oyun sırasında veya oyundan sonra açık saçık hareketler yaparsa.

f) Eğer bir oyuncu, herhangi bir davranış tarzıyla, oyunu bir maskaralık gösterisi yapar, oyunun sürdürülmesine engel olur veya zorlaştırırsa, kendisine bir büyük kötü davranış cezası verilir.

g) Eğer bir takım görevlisi aşağıdakilerden birini yaparsa, takımına bir küçük oturma cezası verilir:

1. Herhangi bir sıraya, yan duvarlara sopa veya başka bir cisimle vurursa,

2. Ringin içinde, oyun başlamadan evvel veya oyun sırasında veya oyun bitiminde, herhangi bir kimse için ahlak dışı, terbiyesiz ve aşağılayıcı sözler söyler ve/veya bu anlama gelecek hareket yaparsa,

3. Herhangi bir şekilde herhangi bir hakemin görevini yaparken işine karışırsa.

h) Herhangi bir kötü davranışta bulunan bir takım görevlisinin kendisine oyun kötü davranış, takımına da küçük oturma cezası verilir.

i) Herhangi bir hakemi tutan veya vuran, veya oyunu bir maskaralığa çeviren veya oyunun gidişine karışan, oyuna zararlı olan bir takım görevlisine bir büyük kötü davranış cezası, takımına da bir küçük oturma cezası verilir.

j) Sahanın herhangi bir yerinden herhangi bir şeyi buza atmak yasaktır. Eğer bu kural çiğnenirse:

1. Bir oyuncu tarafından çiğnenirse, oyuncuya bir küçük bir de kötü davranış cezası verilir.

2. Bir takım görevlisi yaparsa kendisine oyun kötü davranış, takımına da bir küçük oturma cezası verilir.

Eğer oyuncu veya takım “Kural 633 Sopa Fırlatma”ya göre cezalandırılmışsa bu kural uygulanmaz.

k) Eğer bir oyuncu veya takım yöneticisi, bir rakip oyuncuya, hakemlere veya karşı takım yöneticisine tükürürse, kendisine bir büyük kötü davranış, takımına da bir küçük oturma cezası verilir.


Malzemenin düzeltilmesi veya ayarlanması:
a) Forma, malzeme, paten veya sopa düzeltmek için oyun durmaz veya geciktirilemez.

b) Giysi ve malzemenin düzgün durumda bulunması, her oyuncunun görevidir. Düzeltme gerekiyorsa, oyuncu bunun için buzdan çıkar ve oyun devam eder.

c) Kalecinin malzemesinin düzeltilmesi veya ayarlanması için oyun geciktirilemez. Eğer kaleci malzemesini değiştirecek veya ayarlayacaksa, buzdan çıkar ve yerine yedek kaleci girer. Yedek kaleciye ısınma için süre verilmez.

d) Bu kuralın ihlalinde bir küçük ceza verilir.

Aşırı sert oyun:
a) Kural dışı bir hareket yaparak rakibini yaralamaya kalkan veya yaralayan bir oyuncuya bir maç cezası verilir. Bunun dışında ek ceza için durum yetkililere rapor edilir. Bu cezayı alan oyuncunun yerine, beş dakika sonra bir başka oyuncu girebilir.

b) Bir takım görevlisine veya hakeme yukarıdaki tehlikeli hareketleri yapan oyuncuya bir büyük kötü davranış cezası verilir.

Duvara savurma (boardıng):
Rakip oyuncuyu, vücudu, sopası, dirseği ile iterek veya çekerek, yan duvarlara şiddetle savuran bir oyuncuya hakem, çarpmanın şiddeti ve durumdaki kastı göz önüne alarak, bir küçük veya büyük ceza verir. Büyük ceza verilirse, oyuncu otomatik olarak bir de oyun kötü davranış cezası alır.

NOT: Açık bir buzlanma veya ofsayt durumunda, pakla oynamakta olan bir oyuncuya gereksiz bir itme yapılarak duvarlara çarptırılması duvara savurma olarak değerlendirilmeli ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır. Duvara çarpmama durumunda bu bir saldırıdır (charging).

Duvarla rakip arasındaki çok dar bir aralıktan pakla geçmeye çalışan bir oyuncuyu yuvarlamak duvara çarpma değildir. Ancak eğer rakip pakı sürmüyorsa, buna duvara çarpma, saldırı, engelleme; kollar, ve sopa kullanıldıysa, kanca takma veya tutma cezası verilir.

Kırık sopa:
a) Sopasız bir oyuncu da oyuna katılabilir. Sopası kırılan bir oyuncu da, kırık parçasını bırakarak oyuna devam edebilir. Bu kurala uymayana bir küçük ceza verilir.

NOT: Kırık sopa hakemin kararına göre, oyuna elverişli olmayan sopadır.

b) Kaleci, oyun durana kadar, ya da kendisine kurallar içinde bir sopa verilene kadar kırık sopayla oynamaya devam eder.

c) Sopası kırılan bir oyuncu veya kaleciye sahanın herhangi bir yerinden sağlam sopa fırlatılamaz. Bu oyuncu veya kaleciye oynamakta olan bir arkadaşı, oturma yerine gitmeden kendi sopasını verebilir.

Bu kuralın ihlaline Kural 601 (hakemlere kötü davranış ve diğer kötü davranışlar) (j) bendine göre ceza verilir.

d) Sopası kırılan bir kaleci, oyun durması sırasında oturma sıralarına gidemez, yeni sopa kendisine bir takım arkadaşı tarafından verilir. Bu kuralı çiğneyen kaleciye bir küçük ceza verilir.

Saldırı (charging) :
a) Rakibinin üzerine koşan, atlayan veya saldıran oyuncuya bir küçük veya büyük ceza verilir.

NOT: Rakibe iki adımdan fazla adımla ve hızla gidilmiş ve vücut şarjı için aşırı şiddet kullanılmışsa bu saldırı olarak düşünülecektir.

b) Kaleci sahasının içinde duran bir kaleciye faul yapan oyuncuya bir küçük veya bir büyük ceza verilir.

Kaleci sahasının dışındaki kaleci, adil bir av değildir. Dolayısıyla kaleci sahasının dışında bulunan bir kaleciye gereksiz yere temasta bulunan bir oyuncuya, engelleme veya saldırı karşılığı bir küçük veya bir büyük ceza verilir.

Aynı şekilde hakemler, kalecilerin, kale sahaları civarında yapacakları sopa takma, sopa savurma veya sopa saplamalarına karşı uyanık olmalıdırlar.

c) Düdük çaldıktan sonra, hakemin görüşüne göre durmak ya da teması önlemek için yeteri kadar zamanı olduğu halde, rakip oyuncuya dokunan oyuncuya, yine hakemin takdirine göre bir küçük veya bir büyük ceza verilir.

d) Kadınlar buz hokeyinde, vücutla engelleme (body check) hakemin takdirine göre bir küçük veya bir büyük ceza ile cezalandırılır. İşareti “saldırı” işaretidir.

Arkadan itme (checking from behind)
a) Buzun herhangi bir yerinde, rakibini arkadan iten, şarj yapan veya vuran oyuncuya bir küçük ve kötü davranış veya bir büyük ve oyun kötü davranış cezası verilir.

b) Arkadan şarjla rakibini yaralayan oyuncuya bir büyük ve oyun kötü davranış veya maç cezası verilir.

c) Eğer bir oyuncu, kendini koruyamayacak olan rakibini arkadan yüksek sopalar, sopayla vurur, vücut şarjı yapar, iter, vurur veya bir şekilde yan duvarlara yönlendirirse, kendisine bir büyük ve oyun kötü davranış cezası verilir.

NOT: İtmeye maruz kalan oyuncu kasten arkasını dönmüşse, bu “arkadan itme” değildir.

Sopayla vurma (cross checkıng):
a) Rakibine sopayla vuran bir oyuncuya, hakemin kararına göre, bir küçük veya bir büyük ceza verilir.

NOT: Sopayla vurma, rakibe sopayla vururken, her iki elin de sopayı tutuyor olması ve sopanın yere değmiyor olması olarak tanımlanır.

b) Rakibini sopayla vurarak yaralayan oyuncuya büyük ceza verilir.

c) Bu hareketten dolayı büyük ceza alan bir oyuncuya otomatik olarak bir de oyun kötü davranış cezası verilir.

Oyunu geciktirmek:
a) Pakı oyun alanının dışına atan bir kaleciye bir küçük ceza verilir. Pakı kasten oyun alanının dışına vuran bir oyuncuya küçük ceza verilir. Herhangi bir oyuncu ya da kaleci, eliyle ya da sopasıyla pakı oyun sahası dışına vurur ya da atarsa, kendisine bir küçük ceza verilir.

Bir gol attıktan sonra, birden fazla defa oyuncu değiştirme yapan takıma bir küçük oturma cezası verilir.

NOT: Buradaki cezalar bir oyun durmasından sonra da verilebilir.

b) Kaleci de dahil kasten kaleyi yerinden oynatarak oyunu geciktiren herhangi bir oyuncuya bir küçük ceza verilir. Hakem veya çizgi hakemi kale yerinden oynatıldığında oyunu hemen durdurmalıdır.

Eğer, yukarıdaki gecikme, oyunun son iki dakikasında ya da uzatma devrelerinin herhangi bir dakikasında, savunma yapan takım kalecisi veya bir oyuncusu tarafından savunma sahasında olursa penaltı atışı verilir.

Eğer bir baskın (NOTa bakınız) sırasında, kaleci veya bir oyuncu kaleyi kasten yerinden oynatırsa, kalesine hücum edilen takıma bir penaltı verilir ve bu penaltıyı, kale yerinden oynatıldığı sırada paka sahip olan oyuncu kullanır. Eğer bu ihlal, kaleci yerine altıncı oyuncu alınmışken olursa, kaleyi oynatan takım aleyhine gol verilir.

NOT: Baskın, pakı kontrol eden ve kendisiyle karşı kale arasında hiçbir engel bulunmayan ve sayı yapma şansı oldukça yüksek olan bir oyuncunun karşı kaleye hızla gitmesidir.

c) Hakemin kaptanlarını uyarmasına rağmen, doğru sayıda oyuncuyu buza sokmayan ve oyuna başlamayan; hakemin direktiflerine uymayarak devamlı ekstra oyuncu değişikliği yapıp oyunu geciktiren veya devamlı ofsaytta oyuncu tutan bir takıma bir küçük oturma cezası verilir.

d) Pak daima hareket halinde olmalıdır.

e) Karşı takım tarafından engellenmiyorsa, bir takım kendi savunma sahasında pakı kendi kalesinin arkasına bir defa dolaştırabilir. Bu kural ilk defa ihlal edilirse, oyun durdurulur, hakem oyuna o kaleye en yakın başlama noktalarından birinde başlama yaptırarak oyunu başlatmadan evvel, o takımın kaptanına oyunun neden durdurulduğunu açıklar. İkinci ihlalde, bunu yapan oyuncuya bir küçük ceza verilir.

f) Kaleci dahil herhangi bir oyuncu, pakı sopası, patenleri veya vücuduyla bir rakip tarafından sıkıştırılmadığı halde bordların dibinde tutar, dondurur ya da oyun durmasına sebep olacak şekilde oynarsa kendisine bir küçük ceza verilir.

g) Savunma sahasının önündeki bir oyuncu, sayıca takımının az olması dışında, pakı tekrar kendi savunma sahasına taşıyamaz.

h) Bu şekilde pakı geri taşımada, oyun durdurularak, o savunma sahasındaki en yakın uç face-off noktasından oyun başlatılır.

i) Devre arasından sonra, 15 dakika içinde bir takım buzda oyuna başlamazsa, o takıma bir küçük oturma cezası verilir.

Dirsek veya diz atmak:
a) Dirsek ya da diziyle rakibine faul yapan oyuncuya bir küçük ceza verilir.

b) Dirsek ya da diziyle rakibine faul yaparak rakibini yaralayan oyuncuya bir büyük ceza ve oyun kötü davranış cezası verilir.

c) Rakibine kasten kafa vuran ya da vurmaya çalışan oyuncuya bir maç cezası verilir.

Başlama atışları: (face-off)
a) Tüm başlama atışları, ya oyunun durmasına sebep olan ihlale uygun başlama noktalarında, ya başlama noktalarını birleştiren duvarlara paralel hayali çizgiler üzerindeki ihlalin yapıldığı en yakın noktada, ya da orta noktada yapılır. Hakem veya çizgi hakemi, pakı, bu noktada cepheleri rakip takım sahasına dönük, yaklaşık birbirlerine bir sopa mesafede, sopaları buzla temas halinde olan iki oyuncunun sopaları arasına düşürür.

Eğer başlama atışı tarafsız sahada veya savunma sahasının diğer noktalarından birinde yapılıyorsa, atışa giren iki oyuncu sopalarını atışın yapılacağı noktadaki beyaz alana değdirirler.

Hücum eden takımın oyuncusu daha önce yerini alıp buza sopasını ilk koymalıdır. Hemen arkasından da savunma oyuncusu sopasını buza koymalıdır. Eğer başlama atışı,savunma sahalarındaki başlama noktalarından birinde yapılacaksa, her iki oyuncu da, cepheleri birbirlerine bakar şekilde, yüzleri rakip takım sahasına dönük olarak ve buzdaki çizgilere basmadan yerlerini almalıdırlar.

Bu iki oyuncudan başka hiçbir oyuncu, başlama dairesinin içine giremez veya bu ikisinin 4.5 metre yakınına gelemez. Diğer oyuncular başlamanın yapıldığı noktada buzu enine kestiği varsayılan çizginin gerisinde dururlar.

Bu kuralın bu bölümüyle ilgili bir ihlal olursa, hakemler başlamayı tekrarlatırlar. Ancak, eğer kural ihlali yapmayan takım bu başlamada pakı kazanırsa, başlama ihlale rağmen geçerli sayılır ve oyun devam ettirilir.

b) Eğer bir oyuncu hakemlerden biri tarafından uyarılmasına rağmen yerini derhal almazsa, hakem bu oyuncunun buzdaki bir başka arkadaşı ile değiştirilmesini isteyebilir.

Eğer bir takımın buz üzerindeki kuvvetini etkileyecek bir ceza verilmemişse, başlama durumu bitene ve oyun devam etmeye başlayıncaya kadar oyuncu değişikliğine izin verilmez.

c) Başlama tamamlanmadan hiçbir oyuncu gerek vücudu gerek sopasıyla rakibiyle temas edemez. Bu maddenin ihlalinde hakem, hareket(ler)i fiziksel temasa neden olan oyuncuya(oyunculara) bir(er) küçük ceza verir.

NOT: Başlamanın yaptırılması hakemin veya çizgi hakeminin başlama noktasını işaret etmesi ve pakı bırakmak için hazır hale gelmesiyle başlar.

d) Hakem tarafından başlama durumundan çıkarılan oyuncu yerine başlamaya girecek arkadaşı, hakemin uyarısına rağmen yerini almakta gecikirse, hakem bu takım aleyhine bir küçük oturma cezası verir.

Savunma sahaları içinde yapılan başlama atışlarında, eğer başlama atışına girmeyecek bir oyuncu başlama atışından evvel başlama dairesinin içine girer veya içinde durduğu görülürse, uyarma yapılmaksızın başlama atışına giren arkadaşı yerini buzdaki bir başka arkadaşıyla değişir. Aynı başlamada aynı takımdan bir başka oyuncu bu ihlali yaparsa bu oyuncuya bir küçük ceza verilir.

e) Eğer hücum eden takımın bir oyuncusu, hücum sahasında bir kural ihlaline veya oyunun durmasına neden olan bir hareket yapmışsa, oyun tarafsız sahada, bu olayın olduğu noktaya en yakın başlama noktasından başlar.

NOT: Buna, hücum oyuncusunun, savunmadan hiç karışma yokken, pakı savunma kalesinin arkasına vurması da dahildir.

f) Her iki takımın oyuncuları tarafından bir kural çiğnenirse, başlama noktası, oyun durduğu anda pakın bulunduğu noktadır.

g) Bu kurallarda açıkça belirtilen durumlar dışında, eğer oyunun durmasına neden olan olay dip başlama noktalarıyla dip duvarlar arasında olmuşsa, oyun dipteki başlama noktalarından , bu ihlale en yakın olanından başlar.

h) Hakeme çarparak giren ve sayılmayan golden sonra başlama o kaleye en yakın iki noktadan birinde yapılır.

i) Kural kitabında yer almayan bir nedenle oyun durursa, başlama bu kuralın “a” maddesinde belirtilen şekilde pakın oyun durduğu sırada bulunduğu noktadan yaptırılır.

j) Oyunu başlatmak için hakem düdük çalmaz. Oyun süresi pakın yere çarpmasıyla başlar ve düdük çalınca durur.

Buz Hokeyi Hakkında ile Benzer Yazılar:

2 Haziran 2012 Saat : 6:48

Buz Hokeyi Hakkında Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ------ ------------------------------------------------------- ------   SPONSOR BAĞLANTI ------