Dinin Bilime Verdiği Önem

Son Güncelleme: 19 Mayıs 2012 - 1:24 0 Yorum Yazar:

kütüphane 1DİNİN BİLİME VERDİĞİ ÖNEM DİN –KÜLTÜR VE MEDENİYET

S-1.       Okumanın Önemi:

Okuyan insanlar toplumda her zaman bir adım öndedirler ve kendi­lerini bulundukları ortamlarda, çok fazla uğraşmadan hemen fark ettirirler. Bir işte biraz da olsa başarı gösteren kişilere toplumumuzda: “Eee, mürekkep yalamış, bu ko­nuda boşuna mı okumuş? Yapar tabii” denilir.

3.          Günlük gazete satışlarında Türkiye ve diğer gelişmiş ülkeler arasında uçurum var Türkiye’de verilen bütün hediyeler, yapılan bütün promosyonlara rağmen ga­zetelerin toplam tirajı üç milyonu bir türlü geçemiyor. Bir Japon yılda 25 kitap oku­yor, İsviçreli yılda 10 kitap okuyor. Ayrıca Japonya’da ayakta kitap okuma alışkanlığı bile “taşiyomi” adıyla sözlüğe geçtiği hal­de bizde kitap okuma oranı hala düşüktür.

4.       Evlerde kitapların yüzüne bile bakılmamakta, kitaplar genellikle vit­rinleri süsleyen aksesuar olarak kullanılmaktadırlar.Hatta ev sahibi bilgili-kültürlü bir hava oluşturmak için kitaplığının raf boyuna göre cm ile kitap almaktadır.

5.        Okuyan insan—ki okumak denince, sadece lise ve üniversite tahsilini yapmayı anlamayalım—liderdir. Okuma açısında batıyla bizi karşılaştırdığımızda:Ülkemizde bırakın dakikada, ayda bir kitap bitirmekten bile âciz kişiler yaşıyor. Sonra da işsizlik, gençlerdeki madde ba­ğımlılığı, cinayetler, taşkınlıklar, fail-i meçhul ölümler, çağın hastalığı stres gibi dengesizlikler başını alıp gitmekte !Hem okullarda okuyanlar da ders kitaplarının dışında kaç kitap okumaktadırlar ki!

6.       İnternet kafeye gittiniz mi? Eğer gittinizse,Orada,15 bilgisayar varsa, bunun 13’ünde ilko­kul seviyesinde çocuklar oyun oynuyor,olduğunu görürsünüz.Geçenlerde Bir internet kafeye mecburen gittiğimde:Henüz ilköğretim üçe giden bir çocuk telâşla içeriye girdi ve abi 700 bin liram var, oyun oynayacağım” deyince, biraz beklenmesi söylendi, Sonra bu çocuğa ne oynayacaksın?diye sorduğumda “Kantır (counter)” dedi. “O da ne demek?” deyince, çocuk güldü, “Bil­miyor musun abi?” dedikten sonra “Ne kadar cahilsin!” dercesine gözlerime baktı!

7.       Kütüphanelerin bomboş durduğu, hikâyelerin yerlerde çürüdüğü, muhabbetlerin TV’lerle rafa kaldırıldığı bu çağın gençlerinin ve ülkemizin tek kurtuluşunun ,Okuyan ve okutan insanlardan başka çaresi yoktur;Zira okuyana değer verenlerin ve okuyanların nerelerde olduğu ortadadır.

8.       Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek(mükemmelleşmek) için gelmiştir.

9.       Okuyan insan Okumayandan her zaman farklıdır;Her ne kadar toplumda değer verilmese de.Okuyan insanla okumayan insan varlıklara farklı bakar.Biri ot a ot gözüyle bakarken diğeri Otun fotosentez yaptığını ve Allah ın Güzelliklerini gösterdiğini bilir.

VAHİY s-126

S-1-Kur an hangi ana konular hakkında bilgi verir?

1-İtikat(inanç konuları):Allah,melek,Kitap inancı,Ahiret inancı gibi konulardan bahseden ayetler bulunur.

2-İbadetler:Müslümanların yapmaları gereken ibadetlerden bahseden ayetlerdir:Hac,namaz,Zekat ayetleri gibi(Buna ek olarak,Kişinin doğru ,iyi,yararlı olarak yaptığı her şeye ibadet denir..Kötülüklere karşı çıkmak,yapmamak,yapanlara engel olmak…. da ibadettir.

3-Muamelat(İnsanlar arasındaki ilişkilerden bahseden ayetler):Toplumun devamı için,Toplumun fertleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallardan bahseden ayetler.Alışveriş,emanet,bağış,aile hayatı  gibi konulardan bahseden ayetler..İnsanın insanla olan ilişkisi/İnsanın toplumla olan ilişkisi/toplumun toplumla olan ilişkisi/toplumların toplumlarla olan ilişkisinden bahseden ayetler bulunur..

4-Cezalardan bahseden ayetler:Toplumun mutlu olması için Dinin/ahlakın koyduğu kurallara uymaları gerekir,Düzeni bozan,huzuru kaçıranlara Allah’ın vereceği cezalardan bahseden ayetler, bulunur.

5-Ahlaktan bahseden ayetler:Kuran kişilerin Dünya ve Ahiret mutluluğunu yakalamaları için,ana babaya hürmet,insanlarla iyi geçinme,iyiliği teşvik etme,kötülüklere engel olma,adalet,doğruluk,alçak gönüllü olma,merhamet,sevgi,..gibi konulardan bahseden ayetleri içerir.İslam dininin emirlerini tutarak Dünya da “Cenneti bir hayatı”yaşamamızı sonrasında Bunların bize Ahirette de Gerçek Cenneti Yaşatacağından bahseden Ayetler vardır.

6-Nasihat ve tavsiyelerden bahseden ayetler:İnsanlara Allah’ın emirlerine karşı duyarlı olmalarını,kötü arzularına uymamalarını,bu dünyada imtihana çekildiklerinin bilincinde olmalarını hatırlatan ayetler bulunur.

7-Sonuç bildiren ayetler:Allah’ın emirlerine uyanların Cennete gideceklerini,Uymayanların alacakları karşılıkları  anlatan ayetler

8-İlmi gerçekler(Bilimsel gerçekler):Kuran İnsanlığa gerekli olan ilmi gerçeklerin ve tabiat kanunlarını ,henüz ulaştığımız ve ileride ulaşacağımız bilimsel bilgileri ve konuları içeren ayetleri barındırır. Kuranın ilmi gerçeklerden bahsetmesinin sebebi,Kuranın bilim kitabı olması için değil;İnsanın merakını Harika dizayn edilmiş Evrene çekmek,düşündürmek,İnsanın bulduğu gerçekleri düşünmesiyle bunları yaratanın yüceliğini kavraması ve O nu büyük tanıması Sonra İbadet etmesidir.

9-Kıssalardan bahseden Ayetler:Kuranı Kerim önceki ümmetlerle,Peygamberlerin hayatlarından insanların bunlardan ibret ve ders almaları aynı hataya düşmemeleri için bahseder.Zira o bir tarih kitabı değildir.Yusuf A.S kıssası ile Anne babalara ,evlatlarını eşit sevmeleri konusunda ders verilir./Yusuf ile kralın eşi arasındaki olay anlatılarak,cinsel saldırının her  iki cinsten gelebileceği yönünde insanlar uyarılır.

         10-Dualardan bahseden ayetler:İnsanın gerekli çalışmayı yaptıktan sonra Yapacak bir şey kalmayınca Ellerini açıp Allah’a yakarmasıdır.

    DİN BİLİMİ TEŞVİK EDER s-127

İslam dininin doğru anlaşılması için bilimsel yöntemlerden faydalanmak gerekir,İslam dinini ve evreni araştırmak geliştirmek,ilkelere varmak diğerlerinin dolaylı din ilimlerinin genel amacı ve konusudur.Böylece bilimin ürünü olan teknoloji İslam da teşvik edilir.Bir bilim adamı teknolojiden yararlanırsa Dininin emirlerine o kadar yaklaşmış olur.Bunun için edeb.Pskolojibiyoloji,mantık,fizik,mat…öğrenilmeden din anlaşılamaz.

S-1-İslam medeniyetinde eğitim kurumları?

  Suffe –kuttab-sahn ı Seman-Beytül Hikme –Enderun-Süleymaniye medreseleri ve işlevleri?Buralarda hangi bilimler okutuluyordu?     Mescid i Nebi yanındaki Suffe,Küttaplar,

 

S-2-İslamın ilme(Bilgiye)verdiği önem konusundaki ayetleri tamamlayınız?

1– “İnsanlara de ki:Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (39/9) /”Rabbim bilgimi arttır,diye dua et”

  2-“İlmi öğreniniz.Çünkü onun öğrenilmesi, Allah’a karşı saygı,ilim istemek ibâdettir.Bilimsel tartışmalar,Allah’ı anmak,Bilimsel konulardan konuşmak ise  cihaddır.(Cihat :Cahilliği kaldırmak için yapılan mücadeledir.”

3-“Bir âlimin yatağına yaslanarak ilmine (kitabına) bir saat bakması, yetmiş saat ibâdetten hayırlıdır.”

4.              “İlm,öğrencisi,Allah ın öğrencisidir(Onun gücünü-kuvvetini öğrenendir). Bilgilerin peşinde koşmak İslamın bir farzıdır; Onun  mükâfatı, Peygamberlerle beraber verilir.”

4.              “İlim talep etmek, Allah’ın katında nâfile namaz, oruç, hacdan ve Allah yolunda Mücadeleden daha hayırlıdır”

5.              “Bilgisiyle insanları yararlandıran bir âlim, bin ibadet edenden  hayırlıdır.”

6.              “Din ile dünyalık kazanmak isteyenlere(Para kazanmak için dini kullananlara) yazıklar  olsun.”

7.              “Bir kişinin,bir hikmet(Bilgece bir şey)kelimesini işitmesi, duyması, bâzen olur ki, ona bir se

ibâdetten hayırlı olur ve bir saat ilim tartışanın yanında oturmak, bir köle azad etmekten daha hayırlıdır.”

8.              “Cenâb-ı Hak, bir kişiyi senin vasıtanla hidâyete getirmesi, güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha çok sana hayırlıdır.”

9        “Bilginlerin/Alimlerin kalemlerinin mürekkebi,Şehitlerin kanıyla tartılsa kesinlikle Allah ın katında Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanlarından üstün ve ağır gelir”

10- “Bir ilim talebesi, ilim tahsil ederken eceli gelse, vefât etse, onun derecesiyle peygamber derecesi arasında, bir peygamberlik derecesi fark kalır.”

11-          “Bir kişi herhangi bir bilim/ilim dalından bir konu öğrenirse ;Onunla amel etsin etmesin  bir rekat nafile namazdan daha iyidir Eğer öğrenmekle birlikte öyle davranırsa veya başkasına öğretirse O zaman Ta kıyamete kadar Onun O büyük sevabı ve öğrettiği kişinin  sevabı onun olacaktır”

12-          “Kim ki İslâmı ihyâ etmek niyetiyle ilimden bir konu tahsil ederse, onun derecesiyle peygamberlik derecesi arasında, yalnız bir kalmış olur.”

13-          “Bir mü’minde dört şey, dört ahlâk birlikte bulunduğunda;Allah O 4 ahlakıyla birlikte O na Cenneti vacip eder;Konuşmasında doğruluk,Malında cömertlik,Kalbinde sevgi,Yanında ve uzağında olanlara güzel nasihatler etmek”

  14-.          “Bir ilim talebesi ilim tahsil etmekteyken ölüm ve ecel gelse, vefât etse şehiddir.”

15-  “Kur’an hafızlarına ikrâm ve saygı gösteriniz” (Kur’an’ı ezberleyen ve Bunlara uygun davrananlardır))

16-.    “Bilginlere/Alimlere,Saygı gösteriniz, ikrâm ediniz. Çünkü alimler peygamberlerin mirasçılarıdırlar”

17-. “İmanla ilgili bilgileri ilmin erdenlileridir, Bu ilimle az olan amel, ilim ile olduğu için yarar sağlar. Fakat cahilce yapılan ameller çok olsa da o kadar yararı olmaz.”.”

18          “Cenâb-ı Allah (C.C), mü’min kulunu tecrübe ve imtihan için, musibet ve belaya sokar. Fakat, O’nun bu sınav ve denemesini, o mü’min kulunun üstünde ikram ve onu derecesini yükseltmek için yapar.”

19 “Kur’an’ı öğrenen ve öğreten, içindeki gerçekleri  ders veren bilmiş olsunlar ki; kıyâmet gününde onların cennete girmelerine, ben yol gösteren ve rehberlik eden olacağım.”

    20 -“Cihâdın en faziletlisi,(= kötü davranışlarını düzeltmek) kişinin kendi nefsi ve kötü arzularına karşı mücâdele etmesidir.”

    “Alimin(Bilgin insanın)Kaleminin mürekkebi şehitlerin kanlarından üstündür”/Kalemin önemi ve işlevini anlatan Kur’an da,kalem suresini indiren gene Allah tır.

            “İki günü eşit olan zarardadır.”(:Her gün bilgisini geliştirmeyen.öncekinden farklı iş yapmayan..)

            “Bilgi edinmek,okumak öğrenmek bütün müslümanlara farzdır”

            “Peygamberimiz,Ben öğretmen olarak gönderildim”buyurmuştur.

            “Alimin(bilgin kişinin)uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdırS-6-Kuran kelime anlamı olarak hangi anlamalara gelir?

– Kuran: “indirilmiş bilgi” /” gönderilmiş bilgi”/”okunma parçaları” anlamlarına gelir.O nun ortadan kaldırmak istediği: cahillik olup,zihinsel ve ahlaki gelişmişliğe vurgu yapılır.

Kuran a göre gökcisimlerine yörüngeler  verilmesi ve onların belli hallere girmeleri,İnsanların takvim ve hesabı yapabilmeleri içindir.(17/12)  /ŞİMDİ BUNLARI EMREDEN DİN,Nasıl bilime karşı olur:Bence Bu insanların akıl-emelleri karşı!

S-3-İlim(bilgi edinmek)öğrenmek,din ile ilgili olarak bizlere neleri çağrıştırır?

İslamda” ilim öğrenmek,nafile ibadetten daha hayırlıdır”/denilerek,dinin, gelişme ve modernleşmenin ,ilerlemenin temelinin,bilgi olduğuna vurgu yapılır.Ama bezen insanlar,”fazla derinleşme boğulursun/okuyup ta alim mi?olacaksın ?gibi safsata üretmektedirler.Okumak bilgi edinmek insanı insan eder,onu hayvandan farklı kılar belki onu sultan eder.Bir düşünür bu konuda”Bir şeyi biraz bilmek tehlikelidir;Çünkü sığ sular insanı kirletir,derin sular temizler”,”Dalın ucuna gitmekten çekinme zira meyve oradadır”diyerek bilgilerimizde derinleşmemiz konusuna vurgu yapmıştır.

S-4-İslam da bilgin kişinin ve bilginin önemsenmesi neye bağlıdır?

Gene islam da bilgi yüceltilmiş olup;öğrenilen bilgi insanlığa yararlı ,kişiye yararlı  olarak kullanıldığında ,bilginler üstün olurlar.”İlim(bilgi)yok olmaz bilginler yok olur ;böylece toplum cahilleşir.”Peygamberimiz”İki sınıf bozulunca her şey bozulur:Bilginler(eğitimciler-öğretmenler),yöneticiler” demiştir./

S-5-“Alimler peygamberlerin mirasçısıdırlar”hadisinden neler anlaşılır?

Alimler(bilginler) Peygamberlerin mirasçısıdırlar” denilerek,Peygamberlerin cismen/Fiziksel olmadığı zamanda, onların bu görevlerini bilginler yapacaklardır,denilmek istenmiştir.Gene bu hadiste, bilgi edinmenin aktarmanın öğretmenin taşıdığı önem vurgulanır.

S-6-Bilginin işlevi yönünden toplumlardaki önemini yazınız?Bilginlerin erdemli olmaları/olmamalarının ölçüsü nelere bağlıdır?Açıklayınız?

Bilgi,İnsanlığı ,İnanç,ahlak,estetik(Güzellik),refah,huzur,ekonomik yönlerden daha yüksek seviyelere taşır;Ancak davranış ve uygulamada somutlaşmayan bir bilginin de pek yararı olmaz.

Sonuçta aklını doğru bilgilerle ,Kalbini Allah a karşı saygı ve sorumluluk bilinciyle,hayatını(hayırlı) davranışlarla, donatanlar “erdemli bilginler” olacaktır.Bilgilerini zaman zaman kötüye kullananlar “erdemsiz bilginler”adını alacaklardır.Tarihte yaşayan islam toplumlarında,Bilginler ve bilimsel faaliyetler,devlet tarafından destek görmüş,teşvik edilmiştir.osmanlı padişahları,dört halife, gibi yöneticiler hep bilginleri ziyaret etmiş,onlardan bilimsel faaliyetler için ricada bulunmuşlardır,Hatta saraylarında “Huzur dersleri”adı altında her hafta bir bilimsel konuyu öğrenmiş ve tartıştırmışlar bu faaliyette bizzat padişahlar da bulunmuşlardır.

Müslümanlar arasında,”Bilgi” nin ne olduğu tartışılmış yararsız bilgiden  Allah a sığınılmış,zararlı bilginin öğrenilmesi,zarardan korunmak için teşvik edilmiştir.(büyü gibi…)İnsanlardaki yersiz şüpheler ve kuruntular-onun iç aleminde oluşturduğu  okyanus dalgaları gibi-İnanma bilgisiyle huzura çevrilmektedir;Böylece İnsan Ruhsal yönden sağlıklı insan olmaktadır.İslam Kültüründe İlim(Bilim-Bilgi):1-Akli ilimler(akla dayanan bilgiler) 2-Nakli ilimler(aktarmaya dayanan ilimler) olmak üzere ikiye ayrılır. Nakli ilimleri :Tefsir,hadis,kelam,fıkıh,tasavvuf, ,//- Akli ilimler::Matematik,tarih fizik,evrenle ilgili ilimler,sosyoloji,psikoloji…. gibi akılla kavranabilen ilimlerdir..

 

S-7-Din ile ilerleme arasındaki ilişkiyi yazınız?

 İslam ve modern Bilim. Yıllarca medeniyetin ve insani değerlerin bayraktarlığını yapmış İnsanlar ve milletlerin,bu değerlere büyük katkısı olmuştur..İnsanımız,Sanayi devriminden sonra dinin yenileyici özünü ve dinamizmini  iyi anlayamadığından çağının gerisinde kalmıştır.Bir çok gelişme karşısında şoklar yaşamıştır.Sebebi ise Bilimciliğin yanlış yorumlanması,dır.Allah ın evrene koyduğu kuralların doğru okunamaması ve bunlardan yaralanmanın kurallarını keşfetmedeki durgunluk bizi geri bırakmıştır.Bunun sonunda ezildikçe ezilmişlerdir..Oysaki Kur’an i kerim i gönderenle evreni yaratan ona kurallar koyan aynı varlıktı.Kur’an ı Kerim de İnsana ulaşması gereken ufuklar gösterilmekte,Modern,medeni ileri olması için yapması gerekenler bildirilmektedir.Moderniteye ulaştıracak yollar,ilkeler halinde gösterilmekte,sonrasında ufuktaki hedefler belirlenmektedir.Ancak biz Özümüzü koruyarak çağın gerektirdiği bilimlerle donanamışız ve bunun suçunu emirlerinden uzaklaştırıldığımız yada uzaklaştığımız İslam da aramışız;Halbuki Tarihen ve tecrübeyle tarih göstermiştir ki;İslam dinin kurallarının bilinçli-akademik olarak gerçekten önemsendiği ve yaşandığı dönemlerde Müslümanlar Devirlerinin süper gücü ve teknolojik üssü olmuşlardır Bu İslamın İnsanlara Radarlara yakalanmayan uçağın yapım formülünü vermesi gerektiği şeklinde anlaşılmamalıdır;Bunun yerine İslam “Allah her kesin işini en iyi-sağlam ve güzel yapmasını sever”-“Bir şey üretmenin ibadet olduğu”-“İnsanların en iyisinin insanlara en yararlı olanı olduğu”….şeklinde ilkelerle belirtilir.

İslamın pratik hayatta uygulandığı dönemlerde ,uygulayıcıları diğer toplumlara ve kültürlere ,bilim,sosyal yapı,teknoloji,sanat,medeniyet açısından zor kapatılır fark atmışlardır.Modern-Medeni –teknoloji sahibi,oldukları gibi bunları icat edenler ve kullananlar olmuşlardır..İslam dini, başarı ve zirvede olmanın ilkelerini/disiplinlerini/kurallarını koymuş,bizlere bunlara dikkat etmemizi tavsiye etmiştir.Bu ilkelere uyanlar dindar olsunlar/olmasınlar hayatta başarılı,gelişmiş  medeniyetler kurmuşlardır.

Allah zenginliği,teknolojiyi,medeniyeti verirken,dindarlığa değil ;emeğe/üretime bakar,Kim çalışırsa Bu nimetleri onlara verir.Düşünmeyi ve bilimi kutsallaştırmıştır.İslam dininin kuralları düşünmeyi daraltmayacak hatta geliştirecek şekilde olmuştur.Müslüman olduğunu söyleyen insanlar,Bu disiplinlere uyduklarında dönemlerinin parlak medeniyetlerini ortaya koymuşlardır.Avrupa ortaçağ karanlığını yaşarken,dinden referans alan müslümanlar zamanlarının parlak medeniyetlerini ortaya koymuşlar,sonra bu peygamber öğrencileri içlerinde yaşadıkları mutluluğu ve bilimi tüm dünyaya yaymak için okyanuslar aşmışlar ve % 90 ı doğdukları yerlerden binlerce km uzaklarda O topraklarda vefat etmişlerdir.(Eyüp sultan…vs.).Hatta Avrupa’nın O karanlıktan çıkmasını sağlayan ve bugünkü kültürlerine katkı yapan müslümanlardır.Yani bugünkü batı medeniyetinin temelinde İslam uygarlığının etkisi büyüktür.

Batıya bilgi transferleri:Avrupa’dan Müslüman dünyasına gelen öğrenciler,Haçlı seferleri,Ticaret kervanlarıyla olmuştur.O dönemde İslam kültür ve uygarlığının yaşandığı yerler:Endülüs Emevi devleti,Osmanlı devleti(son dönemler hariç),Selçuklular.gibi yerlerdir.

Daha sonra, başarı için gereken bu disiplinlerden taviz verildiğinde,ilim adamı ve okullar gereği gibi eğitim öğretim yapamadığında,Rüşvet,adam kayırma,ayak kaydırma,çekemezlik,kin,güvensizlik,diğerinin başarısını kıskanmak…gibi din ile uyuşmayan davranışlar toplumda geçer akçe olunca ;Müslüman toplum ve devletler Batının kararlı,ısrarcı çabaları,ilerlemesi  karşısında geri kalmışlardır.

Neden batıdan geri kaldık:-Bu konuda, kendini ve toplumu sorgulayanlar da olmuştur.Bazen bu insanlar İslamı bilmediklerinden,bildikleri Hıristiyanlıktan hareketle islamı yargılamışlardır.Geri kalma sebebi olarak ,Din sebep gösterilmiş,ancak bu din,özü vekuralları itibarıyla bilime/gelişmeye motorgüç olan İslam dini olmayıp değiştirilmiş dinlerdir.İslamın tek bir sözü ,geri kalmamızın sebebinin islam olmadığını kanıtlar:”Allah kulunun yaptığı işi sağlam/güzel yapmasını sever” 

S-8-Dinin sosyal hayattan uzaklaştırılması ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

Sonuçta dini değerler hayattan uzaklaştırılmaya çalışılmış,ama onun boşluğu doldurulamamış,İslamın, tersi ve yok etmeyi amaçladığı:davranışlar tekrar ortaya çıkmıştır:hırsızlık,cinayetler,kötülüklerine dinden destek arayanlar,güvensizlik, Sosyal ekonomik kriz,anne babaya zulüm,işini gereği gibi yapmama,ölüm döşeğindekilerden bile para kazanmayı amaçlama,Tecavüzler… 

S-9-Din,neden  bilimsel gelişmelerin önünde engel değildir de ;Destektir?örnekler vererek açıklayınız?

Kuran ın evreni tanımayı teşvik eden ayetleri,Bilim öğrenmeye teşvikleri,ufuk açıcı ayetleri(…”gökyüzüne bakmazmısınız;onda bir bozukluk bulabilir misiniz..(Mülk suresi) …) /Peygamberimizin ashabı suffe örneği  /”hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?/ Bedir savaşında esirlere tarihte ilk kez yapılan farklı uygulama/ “alimin ölümü alemin ölümüdür”/Beytü’l hikmeler/Darül fünunlar/Kuran ın ilk ayetinin “Oku” olması/hikmet(yeni buluşlar,bilgi,yeni ve yararlı olan her şey…)müslümanın kaybolmuş cüzdanıdırr onu nerede bulursa almalıdır”diyen bir din nasıl  insanların ilerleme ve tekniği almalarına karşı çıkar.?/İslamın evreni tanıma,anlamlandırma,aklını kullanmaya (alak1) verdiği önem/ “ilim öğrenmenin kadın erkeğe farz olduğunu” söylemesi”/”meleklerin, bilgi edinmek için yola çıkan öğrenciye sevaplar yazması”/”bilgi edinen kişinin kaleminin cızırtısı Allah a hoş gelir”/ “Aklınızı kullanmıyor musunuz?” Düşünmüyor musunuz?”  “İlim müminin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa almak hakkına sahiptir.” “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde aklını çalıştıranlar için apaçık Allah ın varlığına kanıtlar vardır.” (AI-i İmran 3/190) “Deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış, göğe (bakmazlar mı) nasıl kaldırılmış, dağlara (bakmazlar mı) nasıl dikilmiş, yerküreye (bakmazlar mı) nasıl döşenmiş?” (Gaşiye 88/17-20) Sivrisinek,arı,deve,örümcek ,kuşlar, ve özelliklerinden bahseden ayetler,Diğer yandan; Kur’an-ı Kerim’de ilmin aracı durumundaki kaleme ve yazıya yemin edilmesi (Kalem, 68/1) savaş durumunda bile ilmi faaliyete ara verilmemesinin istenmesi (Tevbe, 9/122), Allah’a karşı gelmekten gerçek anlamda ancak alimlerin çekineceğinin ifade edilmesi (Fatır, 35/28) İnsanlara verilen bir takım misalleri hakiki manada ancak alimlerin anlayacağının belirtilmesi, ilim sahiplerinin derecelerinin yükseltileceğine vurgu yapılması (Mücadele 58/1 1); ilmi teşvik eden hadislerin ise orta hacimli bir kitap teşkil edecek kadar çok olması son hak din İslam’ın ilme ne kadar önem verdiğinin açık delilleridir// İkincisi ise; din bilgini gibi görünenlerin, aslında dini değil de; hurafeleri topluma din diye sunmaları,(Töre) dinin özünden sapmaların olması ve dinin ekonomik,siyasi vb. çıkarlara alet edilmesidir.// Vâkıa; bir zamanlar mensuplarını ileriye götüren, onlara ihtişamlı medeniyet bahşeden din, bir zaman sonra geriye götürmez. Eğer İslam dünyası geriye gitmişse; bunun müsebbibi İslam dini değil, onun gerçek mesajını kavrayamamış Müslümanlardır. Bu durumun sebeplerini, ilim, akıl, mantık, bilgi ve düşünce dini olan, daima ileri gitmeyi hedefleyerek iki günün eşit olmasını bile zarar “İki günü eşit olan zarardadır”sayan Yüce İslam dininde aramak haksızlık olur.

 

S-10-Dinin bilime verdiği önemi,İslam tarihinden örnekler vererek açıklayınız?

1-Peygamberimizin,hicretin ertesi günü Medine de Okul yapması ve burada öğretmenleri yetiştirmesi ve topluma /toplumlara-devletlere  öğretmen olarak göndermesi/Kuran ın gece gündüzden bahsedişi/güneşin ayın gezegenlerin hareketlerinden bahsedişi /2-Kuran ın evren ve yasalarından ana hatlarıyla bahsedişi /hayvanlardaki enteresanlıklara dikkat çekişi,gene islam dininden kaynaklanan  uygulamalara baktığımızda:      3-Osmanlı devletinde:hocalara verilen 300 altın maaş,öğrenciye maaş verilmesi,onun her tür ihtiyacının karşılanması,hocasının o na ömür boyu rehberlik etmesi,/

4-Yavuz Sultan selim in”-Hocamın atının ayağının çamuru bizim için şereftir”demesi/Fatih sultan Mehmet in,Hocası ile münasebetleri,/Fatih sultan Mehmet’in ,Matematik bilgini Ali Kuşçu ya “ülkem de gel ders ver her adımına bir altın vereceğim “demesi /

5-Padişahların ilim adamlarını ziyaret etmesi onlardan dua istemesi-okullarda ders vermesini Rica etmesi  /Bunlar ,İslam, ilim,bilim arasındaki ilişkiyi net olarak açıklamaya yeterli olsa gerektir..”Ülkeleri başbakanlar,başbakanları bilginler yönetir”Sözü dinde önemlidir.

6-en alttaki bireyinden en üstteki yöneticisine kadar İslam ın emrettiği kaliteli insan(Entelektüel)olma seviyesini yakalamış Müslümanlar saraylarda ilmi /bir konunun tartışmasını yapar ;Bunları padişah yönettiği gibi tartışılan konularda tartışacak kadar da bilgi sahibi idi.

S-11-Türkiye de yada müslüman ülkelerde neden ilerleme-modernleşmede geç kalınmıştır?

Aslında İlerleme ve modernleşmenin tanımı şartları bellidir;ancak bu yol da gidilirken gereksiz ve farklı tartışmalara düşülmüş,;Kısaca şeytan taşlamaktan iş yapmaya fırsat kalmamıştır.. “insana sadece çalıştığı kadar karşılık vardır”Ayeti Dünya da çalışmamız gerektiğini bize tavsiye eder.Çünkü,Medeniyet,zenginlik,Çalışma/emek üzerine kurulmuştur.

 S-12–Peygamber (s.a.v.)nin bu sözünden neler anlaşılır?

“Allah kulunun yaptığı işi güzel yapmasını sever”diyen,Bir dinin bağlısı olan bizler;yarın ki işimi nasıl daha güzel ve verimli yaparım diye düşünmek yerine zaman geçirmekle oyalanmışız/Çalışmadan çabucak köşeyi dönmeyi düşünmüşüz..Peygamberimizin, bu tavsiyesi doğrultusunda:doktor,avukat,öğretmen, ,mühendis,mimar,usta,hakim polis,programcılar,çiftçi,işveren,işçi….yani toplumun her katmanındaki insanlar işlerini güzel yapmaya çalıştıklarında o zaman gelişip modern dünya nın yanında veya ilerisinde yada bir parçası olacağız.Örnek bugün bir milyon eğitimci varken ,neden insanlar medeniyetten ve kültürden bu kadar uzaklar.yada neden bunca üniversite ve hocası ,mezunu varken bizler ilerleyemiyoruz?kendimize ait kaç tane proje yada buluşumuz var?ABD,başkanlarından J.Kennedy,”Amerika’nın,bugün işimi güzel/iyi yaptım diyenlere ihtiyacı yoktur;ABD,yarın işimi daha güzel nasıl yaparım diyenlerin omuzlarında yükselecektir” demiştir.Bu söz peygamberimizin bu sözünü açıklamaya yeterli olsa gerektir.

S-13-Peygamberimizin Medine’ye hicretinin akabinde kurduğu bilim merkezinin(Üniversitenin) Adını,işlevini/Önemini yazınız?

İslam dini,bilim(ilim)temeli üzerinde yükselen,yükselecek bir din olduğundan,onun peygamberi de ilk iş olarak bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretim kurumu kurmuştur,kurucusunun bizzat peygamberimiz olduğu bu eğitim kurumunun ismi,Asha-bı suffe(İslam tarihinde ilk Üniversite)dir.Kutsal kitabının ilk ayeti “OKU” kelime anlamı,gönderilmiş,indirilmiş bilgi demek olan bir dinin bilime/ilme ne kadar önem verdiği ortadadır.Yani İslam dini okuma dini ve medeniyetidir.

İncil:müjde/Tevrat:Ahlaki ilkeleri içerirken,Kur’an ın bilgi anlamını içermesi,O nun geldiğinden sonraki dönemlerin bilgi çağı,bilgi asrı olduğuna vurgu yapmak ve müslümanların bilgiye önem vermesi gerektiğini vurgulamak içindir. Asha-bı suffenin Önemi:

1-Bu eğitim kurumu,O yüzyıla kadar kapsam,işlev bakımından kurulan en güzel örnektir.

2-Bu kurumun öğretmeni,bursiyeri,yöneticisi bizzat peygamberimiz idi.Öğrencilerin her türlü eğitim öğretimleriyle ilgilenilmekte,gıda

Dinin Bilime Verdiği Önem ile Benzer Yazılar:

19 Mayıs 2012 Saat : 1:24
  GENEL

Dinin Bilime Verdiği Önem Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ------ ------------------------------------------------------- ------   SPONSOR BAĞLANTI ------