TURİZMİN ÖNEMİ Hakkında Kısa Bilgi

Son Güncelleme: 9 Mayıs 2012 - 11:52 0 Yorum Yazar:

kütüphane 1Turizmin önemini genel olarak aşağıdaki ana maddeler altında toplayabiliriz:

  1. Turizm  milyonlarca  insanı  tüketici  ve  üretici  olarak  ilgilendirir.
  2. Turizm sağladığı döviz gelirleri ile dış ödemeler ve dış ticaret bilançolarının  düzeltilmesini  sağlayan  bir  faktördür.
  3. Turizm gelişmemizin itici ve sürükleyici bir elemanıdır. Herşeyden  önce turizm amaçlı mal hizmetlerin tüketimi bu hizmetleri üreten firmalar için bir gelirdir. Bu ihtiyaçların artması daha çok mal ve hizmet üretmek zorunluluğunu, yatırımları, üretimi ve gelirleri arttırmıştır.
  4. Turizm faaliyetleri yeni çalışma alanlarının açılmasını sağlamaktadır Bu olay geliştikçe de yeni turizm işletmeleri açmak ve daha çok personel kullanmak gerekmektedir.

Turizm faaliyetlerinin sosyal bakımdan önemi ise;

  1. Turizm,  insanlar ve uluslar arasındaki karşılıklı tanımanın bir aracıdır.
  2. Turizm,  ülkenin birbirinden farklı anıtsal ve kültürel değerlerini karşılıklı olarak tanımaya, insanların genel kültür düzeylerini yükseltmeye  imkan  veren  bir  araçtır.
  3. Turizm, doğal, sosyal ve kültürel çevrenin korunmasını ve değerlendirilmesini  sağlayan  bir  elemandır.

GÖLLER

Kara içlerindeki çukurlukları dolduran durgun sulara göl denir. Göllerin Özelliğinde (acı, tuzlu, tatlı olmasında) Etkili Faktörler

1.  Gölün büyüklüğü ve derinliği:Büyüklük ve derinlik arttıkça tuzluluk azalır.

2.  Gölün gideğeninin olup olmaması: Göl sularını bir gideğen ile boşaltabiliyorsa  suları tatlı olur.

3.  İklim: Nemli iklim  bölgelerinde göllerin tuzluluğu daha azdır. Genelde tatlı suludurlar.

4.  Göl çanağını oluşturan kayaların özelliği

OLUŞUMLARINA GÖRE GÖLLER

1.Tektonik Göller: Yer kabuğu hareketleri ile oluşan çukurlukları dolduran sulardır. En fazla Doğu Afrika’da görülür. Yurdumuzda ise Tuz G., Manyas (Kuş g.), Ulubat, İznik, Sapanca, Akşehir, Beyşehir, Burdur, Eber, Hazar, Ilgın gölü gibi. 2.Karstik Göller:  Karstik bölgelerdeki çukurlukları dolduran durgun sulardır. Ör: Salda, Suğla, Kestel, Avlan, Kovada gölleri gibi.   3.Buzul Gölleri:  Yurdumuza bazı yüksek dağların üst kısmında görülür (Cilo, Sat, Ağrı, Tendürek, Süphan, Kaçkar, Uludağ, Erciyes, Bolkar, Aladağlar,Bey dağları gibi). Dünya üzerinde en fazla Kuzeybatı Avrupa’da görülür. Ayrıca Kanada’nın güneyi ile A.B.D’nin kuzeyindeki göller buna örnektir.  4.Volkanik Göller: Yurdumuzda Nemrut, Meke Tuzlası (Konya –Karapınar), Gölcük (Isparta), Acıgöl (Konya) gölleri buna örnektir.   5.Doğal Set Gölleri Heyelan Set Gölü: Tortum, Sera, Abant, Yedi Göller. Alüvyon Set Gölü: Marmara, Bafa(Çamiçi), Köyceğiz, Eymir, Mogan Kıyı Set (Lagün): B. Ve K. Çekmece Terkos (Durusu) ,Akyatan, Balıklı, Simenlik  Volkanik Set: Van ,Erçek, Nazik, Balık, Çıldır. Buzul (Moren set) Set :  En fazla K.Batı Avrupa’da görülür. 6.Yapay Set : Baraj gölleri buna örnektir.     Yurdumuz akarsuları üzerinde baraj kurmayaen elverişli bölgemiz D.Anadolu, en elverişsiz bölge Marmara Bölgesi’dir.  Hidro elektrikpotansiyeli en fazla olan bölgemiz D.Anadolu Bölgesidir.  Barajların Yapılış Amaçları Enerji üretmek, İçme ve sulama suyu sağlamak, Taşkınları önlemek, Balıkçılık

Göç Alm. Wanderung, Aus- Ein-wanderung (f), Fr. Émigration, İmmigration (f), Exode (m), İng. Migration. Dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Hicret. Ferdi sebep ve maksatlarla yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir.Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır.

Tarihte; sebep, mahiyet ve neticeleri itibariyle en mühim göç, PeygamberimizMuhammed aleyhisselamın,İslam dinine inananlarla beraber, Mekke’den Medine’ye yaptıkları göçtür. Bu büyük hadiseye “Hicret” denir ve hicri takvimin başlangıcıdır.
DEPREMLER   Deprem, yer sarsıntısıdır. İnceleyen bilim sismoloji, ölçen alet sismoğraftır. Şiddeti Richter Ölçeğine göre belirlenir. Depremin kaynağını aldığı yere İç merkez (Hiposantr),yer yüzünde buna en yakın noktaya da dış merkez (Episantr) denir.   Okyanus veya deniz diplerinde olan depremin etkisiyle dev dalgalar oluşur. Bunlara Tsunami denir. Oluşumlarına Göre Depremler 1)Çöküntü Depremleri: Yer altındaki mağaraların veya maden ocaklarının çökmesi ile oluşan depremlerdir. 2)Volkanik Depremler : Volkanizma olayı sonucunda etkili olan depremlerdir. 3)Tektonik Depremler: Kıta ve dağ oluşumu hareketleri sırasında yer kabuğunda meydana gelen sıkışma ve kırılmalar sırasında olur. En fazla görülen deprem çeşididir. Etki alanı çok geniştir.   Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.   Türkiye’deki Deprem Bölgeleri  1)Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı: Saroz körfezinden başlar, Marmara denizinden geçtikten sonra Kuzey Anadolu Dağlarının güneyini takip ederek Van Gölünün kuzeyine doğru uzanır. 2)Batı Anadolu Deprem Kuşağı: Güney Marmara’dan başlar Ege Bölgesindeki çöküntü ovalarını takip eder. 3)Güney Anadolu Deprem Kuşağı: Hatay’dan başlar, Güney Anadolu Toroslarını takip ederek Van gölünün güneyine doğru devam eder. Deprem Tehlikesinin En Az Olduğu Alanlar: 1)Konya, Karaman, Taşeli Platosu ve İçel çevresi. 2)Mardin-Şırnak çevresi.   Dünya Üzerindeki Deprem Bölgeleri1)Atlas Okyanusunun orta kesimi, 2)Akdeniz ve çevresi 3)Büyük Okyanus çevresi (En fazla bu bölgede görülmektedir. Sebebi katı haldeki yerkabuğunun (Sial) ince ve zayıf olmasıdır.) Deprem Tehlikesinin Az Olduğu Yerler1. K.Batı Avrupa-Grönland adası2. Asya’nın kuzeyi (Sibirya)3. Kanada’nın K.Doğusu4.Güney Afrika Depremlerin Meydana Getireceği Zarar Derecesinde; 1)İç ve dış merkezlere olan uzaklık, 2)Depremin süresi ve şiddeti, 3)Zeminin özelliği, 4)Konutlarda kullanılan yapı malzemesinin özelliği etkilidir. Depremlerden Korunma Yolları 1)Fay hatları üzerinde büyük yerleşim merkezleri kurulmamalı ve yüksek katlı binalar yapılmamalı. 2)Binalardaki yapı malzemesi ve yapı tekniği sarsıntılara dayanıklı olmalıdır. 3)Deprem konusunda halk eğitilmelidir. 4)Binaların yapıldığı zemin sağlam olmalı. Yer altı suyu bakımında zengin olan alüvyal alanlara çok katlı bina yapılmamalıdır. 5)Deprem sırasında merdiven ve tavan boşluklarında durulmamalı. Bina içinde üzerimize düşüp altında kalabileceğimiz mobilya ve eşyalardan uzak durulmalıdır. 6)Bina dışında ise ağaç, duvar ve elektrik telleri gibi devrilebilecek şeylerden uzak durmalıyız. 7)Deprem sırasında mümkünse, yanan sobalar söndürülmeli,elektrik ve su kapatılmalıdır Dünyanın meşaleleri; Volkanlar

Volkanlar, adını İtalya’nın Volcano Adası’ndan alır. Roma mitolojisine göre volkanlar, ateş tanrısı Volcan’a ev sahipliği yaparmış. Dünyayı yüz milyonlarca yıldır bir meşale gibi aydınlatan volkanlar, yer kabuğunun sakladığı sırları da yukarı taşırlar.

Bir veya birden fazla patlamalarla meydana gelen ve sadece tüflerden oluşan krater biçimli volkanlara maar denir. Meke Gölü (Karapınar-Konya), bu tipin en güzel örneğidir.

Gecenin geç saatleri… Birkaç yıl öncesine kadar ağzından ateşler saçan ama artık dinginleşen sönmüş bir volkanın tepesindeyiz.

Durduğumuz yer sakin ama karşımızda duran ve tepesinden sürekli duman püskürten Etna hiç de öyle değil. Daha birkaç gün önce yüz metre aşağıdaki vadide bir ateş nehri akıyordu sanki. Artık o görkemli akıştan eser kalmamış ama lavlar hâlâ hareketli. Saatte birkaç santimetrelik bir hızla akıyor. İlk günlerde akıntı hızı saate 5 kilometre civarındaymış. Bu yüzden de lavların aşağıdaki kasaba ve köylere ulaşmasını engellemek için akıntının önüne setler çekilmiş. Engellerle karşılaşan lav akıntısının hızı kesilince, bu kez itfaiye su sıkarak lavların çabuk soğumasını sağlamış. Böylece köyler ve kasabalar bir lav selinin altında kalmaktan kıl payı kurtulmuş.

 Türkiye’nin Volkanları

Ülkemiz oldukça genç sayılabilecek birçok volkana sahip. Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Hasan Dağı ve Nemrut Dağı bunlardan sadece birkaçı. Ülkemizdeki en genç volkanlar ise Manisa’nın Kula İlçesi yakınlarındaki Kula Volkanları’dır. Bu volkanik arazide, volkanik küller içinde bulunaninsanlara ait ayak izleri ise dünyada sadece birkaç bölgede vardır. Bu izler, volkan patlamaları sırasında bölgede insanların yaşadığının en belirgin kanıtı. Ülkemizin aktif sayılacak tek volkanı ise Ağrı sınırları içinde bulunan Tendürek Volkanı’dır. Dağın doğusunda bulunan ve çapı yaklaşık 5 yüz metre olan kraterden sıcak su buharları ve hidrojen sülfür gazları çıkar. Bu gazlar kraterin kenarlarında, sarı renkli bir mineral olan kükürt oluşumunu sağlar. Volkandan püsküren sıcak su buharlarının ısısı yaklaşık 60 derece civarındadır.

Akarsu Havzası: Bir akarsuyun sularını topladığı bölgeye denir. Havzası en geniş olan akarsu Amazondur. Açık Havza: Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye’deki  başlıca büyük akarsular buna örnektir. Kapalı Havza: Sularını denizlere kadar ulaştıramayıp kuruyan veya göle dökülüp kalan akarsulardır. Kapalı havzaların oluşmasında; yer şekillerinin oluşumu ve iklim  etkilidir. Kapalı havzalar genellikle iç kesimlerde, kurak iklim bölgelerinde görülür. Açık havzalar  ise kıyı kesimlerde ve nemli iklim bölgelerinde görülür. Türkiye’deki başlıca kapalı havzalar; Van gölü, Tuz gölü, Göller yöresi, Konya ovası, Eber kapalı havzası gibidir.

TURİZMİN ÖNEMİ Hakkında Kısa Bilgi ile Benzer Yazılar:

9 Mayıs 2012 Saat : 11:52
  GENEL

TURİZMİN ÖNEMİ Hakkında Kısa Bilgi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ------ ------------------------------------------------------- ------   SPONSOR BAĞLANTI ------